• facebook link
  • youtube link

לקבלת שיחה מנציג , מלאו פרטים:

אחריות לכל החיים

מצורף העתק מתעודת האחריות שתקבלו אצלנו לאחר ביצוע הטיפול לתיקון ראייה בלייזר.

מטופל/ת  יקר/ה, 
אנו מודים לך על שבחרת בנו לעבור את הטיפול בלייזר לתיקון ראייה.
הטיפול  מבוצע בקרנית העין. 
זמן מה לאחר הטיפול – תתייצב הראייה לרמה האופטימאלית האפשרית בהתאם לנתונים שלך, ובהתאם לבדיקות שעברת.
כידוע לך, העין עוברת שינויים במשך החיים. השינויים המשמעותיים ביותר מבחינת הראייה הם שינויים פיזיולוגיים המשפיעים על אורך גלגל העין וקמירות הקרנית. לרוב, שינויים פיזיולוגיים אלה הם פעוטים ואינם מחייבים הרכבת משקפיים. התיקון בלייזר שנעשה אצלנו אינו יכול להבטיח את יציבות הראייה בפני שינויים פיזיולוגיים אלה.
האחריות הניתנת על ידינו – אחריות לכל החיים – מתייחסת לשינויים בראייה למרחק הניתנים לתיקון בעזרת מכשור הלייזר הקיים אצלנו. התיקון יעשה על פי שיקול דעת הרופאים שלנו, אם הנתונים האנטומיים של העין יאפשרו זאת, וכמובן, אם תהיה מעוניין בכך. 
משמעותה של האחריות כי טיפול התיקון לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף.

בנוסף יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:
התיקון יבוצע רק במידה והעין בריאה ובמידה שהירידה בראיה לא נגרמה כתוצאה משינויים פתולוגיים בעין שעלולים לחול עם הזמן כגון: היפרדות רשתית, התפתחות קטרקט, גלאוקומה, התפתחות קרטוקונוס וכיו"ב. 
התיקון יבוצע רק במידה שלא טופלת ולא עברת כל ניתוח שהוא בעיניים במרכז רפואי אחר. 
לאחר כל סוג של ניתוח בעין שלא בוצע במסגרתנו פגה תוקפה של אחריות זו. 
הטיפול יתבצע באמצעות מכשיר לייזר שמרפאת care vision תהייה מצוידת בו בעת התעורר הצורך בתיקון. 
החברה מתחייבת לשימוש אך ורק בציוד שיהיה ברשותה במרפאותיה בהתעוררות הצורך. 
בשום מקרה אין לפרש אחריות זו כהתחייבות לכיסוי איזה שהם הוצאות מחוץ למרפאות care vision או לכיסוי עזרי ביניים כגון עדשות או משקפיים, פלגים לטיפול ביובש וכיו"ב. 
האחריות אינה מקיפה מעקב או סיוע בטיפול במחלות עיניים שאינן קשורות במישרין לטיפול הראשוני שבוצע במרפאת care vision. 
אין לפרש אחריות זו בשום פנים ואופן כמבטיחה הצלחה של 100% או כל דבר שונה מההסברים ללקוח ומטופס ההסכמה לטיפול.   

ברצוננו להוסיף ולהבהיר כי כיום טיפול הלייזר מתקן את ליקויי הראייה בקרנית העין בלבד. שינויים פיזיולוגיים שחלים בעדשות העין בגילאים 40-45 ומעלה, יכולים לגרום לך להיזקק למשקפיים לראייה מקרוב (משקפי קריאה). תיקון הלייזר שאנו מציעים אינו נותן מענה לבעיה זו, הנקראת גם "פרסביופיה".
האחריות שאנו נותנים לך, היא לתיקון הראייה למרחק בלבד.
אנו מודים לך על האמון שנתת בנו, מאחלים לך איחולי החלמה מהירה,

CARE VISION
רשת מרפאות לתיקון ראיה בלייזר