מחירון לחברי מאוחדת עדיף:

סוג טיפולעלות לניתוח בשתי העיניים
PRK+wavefront6,750 ש"ח
SBK LASIK6,750 ש"ח
Intralasik+wavefont9,000 ש"ח
תוספת מנתח בכיר1,000 ש"ח

 

מחירון לחברי מאוחדת שיא:

סוג טיפולעלות לניתוח בשתי העיניים
PRK+wavefront4,450 ש"ח
SBK LASIK4,450 ש"ח
Intralasik+wavefont6,850 ש"ח
תוספת מנתח בכיר1,000 ש"ח

 

תנאים והגבלות:

 • לחברי קופ”ח חולים “מאוחדת עדיף " ו" מאוחדת שיא".
 • גובה תשלום ההשתתפות העצמית המשולם על ידי הלקוח, כפוף להחלטת קופת חולים ונתון לשינוי על ידה.
 • אישור זכאות לתיקון ראייה בלייזר בסכום זה, ניתן ע”י קופת חולים מאוחדת.
 • בכדי לקבל את ההשתתפות בעלות הניתוח, על הלקוח :
  • לעבור בדיקת התאמה במכון CARE.
  • לפנות לקופת חולים מאוחדת ולהציג בפניהם את הטפסים שקיבל מcare במעמד הבדיקה ולקבל ממאוחדת טופס התחייבות.
  • להציג למכון CARE את טופס ההתחייבות ביום הניתוח.
 • סכום ההשתתפות העצמית מותאם ומשתנה לפי סוג הטיפול אליו הותאם הלקוח בהתאם להמלצת הרופא.
 • אין כפל מבצעים.
דילוג לתוכן