תנאים ומחירון לחברי מאוחדת עדיף או מאוחדת שיא
1. לחברי קופ”ח חולים “מאוחדת עדיף " ו" מאוחדת שיא".
2. גובה תשלום ההשתתפות העצמית המשולם על ידי הלקוח, כפוף להחלטת קופת חולים ונתון לשינוי על ידה.
3. אישור זכאות לתיקון ראייה בלייזר בסכום זה, ניתן ע”י קופת חולים מאוחדת.
4. בכדי לקבל את ההשתתפות בעלות הניתוח, על הלקוח :
4.א) לעבור בדיקת התאמה במכון CARE.
4.ב לפנות לקופת חולים מאוחדת ולהציג בפניהם את הטפסים שקיבל מcare במעמד הבדיקה ולקבל ממאוחדת טופס התחייבות.
4.ג) להציג למכון CARE את טופס ההתחייבות ביום הניתוח.
5. סכום ההשתתפות העצמית מותאם ומשתנה לפי סוג הטיפול אליו הותאם הלקוח בהתאם להמלצת הרופא.
6. אין כפל מבצעים.

סוג

מחיר

Lasik  או PRK

4,300 ₪

תוספת וויבפרונט – חובה

2,450 ₪

תוספת אינטראלאסיק

2,250 ₪

תוספת מנתח בכיר

950 ₪

דילוג לתוכן