אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר (להלן בהתאמה: "האתר" ו-"קר" או "החברה").

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

קר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם.

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר או יישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן:

 

  1. כללי

 

 

 

 

 

 

  1. הגדרות

 

 

 

 

  1. התוכן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. קניין רוחני

 

 

 

 

  1. הגבלת אחריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דילוג לתוכן